X Konferencja Oddziału Małopolskiego PTPAiIO
24 maja - 26 maja
Hotel Nad Przełomem, Sromowce Niżne

X Konferencja Oddziału Małopolskiego PTPAiIO

Data 24 maja - 26 maja
Specjalizacja pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
Miejsce Hotel Nad Przełomem, Sromowce Niżne

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt zaprosić Państwa na X Konferencję Oddziału Małopolskiego PTPAiIO "Wielodyscyplinarność w pracy pielęgniarki anestezjologicznej", która odbędzie się w dn. 24-26 maja 2023 r. w Sromowcach Niżnych w Hotelu Nad Przełomem.


Serdecznie zapraszam!

mgr Marzena Pęgiel 
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

 

KOMITET NAUKOWY:
mgr Marzena Pęgiel
mgr Leokadia Wilczek -Filipska
mgr Agata Kaczmarczyk

________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Konferencja odbędzie się w Hotelu Nad Przełomem w Sromowcach Niżnych, ul. Trzech Koron 34.

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA Z POWODU WYCZERPANIA PULI MIEJSC

KOSZT UCZESTNICTWA W KONFERENCJI: 

Termin wpłaty

Dla członków Oddziału Małopolskiego PTPAiIO*

Dla osób spoza Oddziału Małopolskiego PTPAiIO

09.01.2023-31.03.2023

950 zł

1150 zł

1.04.2023-22.05.2023

1200 zł

1300 zł

*Zniżka opłaty konferencyjnej będzie przyznawana wyłączenie członkom Towarzystwa, którzy uiszczą składkę członkowską za rok 2023.

Członkowie Małopolskiego Oddziału PTPAiIO uprawnieni do skorzystania z obniżonych opłat (którzy opłacili składkę za 2023 r.) są proszeni o podanie przy rejestracji na konferencję kodu rabatowego: PTPAiIOKraków

O wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin wpłaty, a nie data rejestracji
 


Osoby, które chciałyby przystąpić do Oddziału Małopolskiego PTPAiIO zapraszamy do zapoznania się z informacjami na ten temat: http://ptpaiio-krakow.manifo.com/strona-glowna 

Opłata konferencyjna zawiera:

 • udział w wykładach oraz dostęp do materiałów Partnerów Konferencji;
 • materiały konferencyjne;
 • certyfikat uczestnictwa;
 • noclegi w trakcie konferencji (dwie doby: 24/25 i 25/26 maja 2023 r., pokoje dwuosobowe)
  (UWAGA! Jeżeli chcieliby Państwo podać preferowaną osobę wspólokatora w pokoju to prosimy o kontakt mailowy:
  Nadiia Lyzun,  nadiia.lyzun@med-space.pl
  W innym przypadku współlokator zostanie przyporządkowany losowo)
 • korzystanie z gastronomii w trakcie konferencji (śniadania, lunche, kolacje, przerwy kawowe)

Udział w wydarzeniu towarzyszącym (Spływ Dunajcem) jest dodatkowo płatny 115 zł brutto (słownie: sto piętnaście złotych brutto). **

**Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska. Wydarzenie opłacane jest z wpłat uczestników.


REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

1.    Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie.
2.    Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail wskazany poniżej.
3.    W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
       - rezygnacja zgłoszona do 28 lutego 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 10%
       - rezygnacja zgłoszona do 23 kwietnia 2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 30%
       - rezygnacja zgłoszona od 24 kwietnia 2023 r. – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
4.    W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, Organizator niezwłocznie,  nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci opłatę rejestracyjną na wskazany przez niego rachunek bankowy.
5.    Nie ma możliwości przekazania dokonanej wpłaty dla innej osoby.

________________________________________________________________________________________________________________

SESJE WARSZTATOWE

Sesje warsztatowe zaplanowane zostały w ciągu trzech dni konferencji. Liczba miejsc jest ograniczona i konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Warsztaty będą dostępne tylko dla osób zarejestrowanych na konferencję.

Poniżej zamieszczamy linki do rejestracji na poszczególne warsztaty. Linki są również umieszczone w części zawierającej szczegółowy program konferencji. W celu zapisania się należy kliknąć na link do rejestracji na wybrany warsztat, następnie zalogować się na konto z danymi, których używa się do logowania na swój profil oraz wybrać opcję 'dołącz do wydarzenia'.

 

SESJA WARSZTATOWA I
ŚRODA 24 maja 2023

Metody kaniulizacji cewnikiem pośrednim z wykorzystaniem USG | 1h 30 min.
Prowadząca: Agnieszka Wyderka
Warsztat jest skierowany do uczestników konferencji.
Koszt udziału: darmowe
Program i rejestracja: 24.05.2023 (środa) 13:00-14:30 https://med-space.pl/rejestracja/355
Limit: 15 osób
Warsztaty sponsorowane przez firmę 


SESJA WARSZTATOWA II
CZWARTEK 25 maja 2023

Porty naczyniowe – co pielęgniarka powinna wiedzieć i umieć? | 45 min.
Prowadząca: Joanna Rudek
Warsztat jest skierowany do uczestników konferencji.
Koszt udziału: darmowe
Program i rejestracja: 25.05.2023 (czwartek) 09:00-09:45 https://med-space.pl/rejestracja/356
Limit: 20 osób
Warsztaty sponsorowane przez firmę 
 


Pielęgnacja pacjenta leżącego; od antyseptyki po higienę trudnych do zaopatrzenia miejsc | 45 min.
Prowadzący: Paweł Żbikowski
Warsztat jest skierowany do uczestników konferencji.
Koszt udziału: darmowe
Program i rejestracja: 25.05.2023 (czwartek) 10:00-10:45 https://med-space.pl/rejestracja/390
Limit: 20 osób

Warsztaty sponsorowane przez firmę 


SESJA WARSZTATOWA III
PIĄTEK 26 maja 2023

„W poszukiwaniu żyły” – podstawy USG dla pielęgniarek, zakładanie wenflonów pod kontrolą scanera i usg | 1 h
Prowadzący: Mateusz Bakun, Paweł Tyszecki
Warsztat jest skierowany do uczestników konferencji.
Koszt udziału: darmowe
Termin warsztatów i rejestracja: 26.05.2023 (piątek) 9:00-10:30
Limit: 20 osób


Kontakt dla uczestników:

Nadiia Lyzun, tel. 570 340 134
nadiia.lyzun@med-space.pl

 

 

Program

 

Środa, 24 maja 2023 r.
12:00 Rejestracja uczestników
SESJA WARSZTATOWA I
13:00-14:30 Metody kaniulizacji cewnikiem pośrednim z wykorzystaniem usg
  Prowadząca: Agnieszka Wyderka
 
14:30-15:00 Przerwa kawowa
15:00–15:15  UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
   
SESJA  I
Prowadzący: mgr Justyna Budnik, mgr Marzena Pęgiel
15:15–15:35 Jaki pacjent powinien trafić do oddziału  intensywnej terapii?
  prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
15:35–16:00 Chory we wstrząsie - wyzwanie czy rutyna? Doświadczenia własne
  mgr piel. Kinga Szwajca
16:00-16:20 Intensywna Terapia XXI wieku - świat Pielęgniarek
  lek. med. Wojciech Mudyna
16:20-16:40 Zespół poreperfuzyjny - trudne wybory, studium przypadku
  mgr piel. Joanna Cyran
16:40–17:00 Nieprawidłowości farmakoterapii stosowanej w oddziałach intensywnej terapii
  dr hab. n. med. Jarosław Woroń
17:00-17:20 Porównanie analgezji zewnątrzoponowej i dożylnej u dzieci po operacjach torakochirurgicznych
  dr hab. n. med. Lucyna Tomaszek 
17:20-17:40  Intensywna Terapia przyjazna chorym i ich rodzinom
  dr n. med. Anna Włudarczyk
17:40-18:00 Zespoły Wczesnego Reagowania, doświadczenia własne Sytemu Wczesnej Interwencji Terapeutycznej (SWIT)
  mgr piel. Andrzej Morajda
18:00-18:20 Znieczulenie w laryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowej
  lek. med. Piotr Loch
18:20-18:30 Dyskusja
   
Czwartek, 25 maja 2023 r.
SESJA WARSZTATOWA II
9:00-9:45 Porty naczyniowe - co pielęgniarka powinna wiedzieć i umieć?
  Prowadząca: Joanna Rudek
 
10:00-10:45 Pielęgnacja pacjenta leżącego; od antyseptyki po higienę trudnych do zaopatrzenia miejsc
  Prowadzący: Paweł Żbikowski
 
SESJA II
Prowadzący: mgr Leokadia Wilczek Filipska, mgr Renata Czekaj
9:00-9:40  Zespoły abstynencyjne w praktyce toksykologa klinicznego
  dr n. med. Tomasz Gawlikowski
9:40-10:10 Zespoły odstawienia u dzieci
  mgr piel. Łukasz Bartik
10:10-11:00  Samobójstwa-epidemia XXI wieku 
  dr n. med. Zofia Foryś
11:00-11:40  Zatrucie tlenkiem węgla
  dr n. med. Tomasz Gawlikowski
11:40-12:10 O bólu do bólu
  mgr piel. Małgorzata Turek
12:10-12:40 Klimat organizacyjny w środowisku pracy pielęgniarek i pielęgniarzy OAIT w czasie pandemii COVID-19
  mgr piel. Martyna Pieszczek
12:40-12:50 Dyskusja
12:50-13:00 Przerwa kawowa
   
SESJA III
Prowadzący: mgr Agata Kaczmarczyk, mgr Lucyna Skrzypoń 
13:00-13:30 Monitorowanie hemodynamiczne w kardiochirurgii, dokąd zmierzamy?
  prof. dr hab. n. med. Rafał Drwiła
13:30-14:00 Indywidualności w leczeniu żywieniowym pacjentów w okresie po zabiegach
kardiochirurgicznych
  mgr Monika Jankowska
14:00-14:30 Zaburzenia krzepnięcia - czego możemy się spodziewać u pacjentów kardiochirurgicznych? 
  mgr piel. Renata Leśniakiewicz
14:30-15:00 Hipotermia - czy zawsze jest niepożądana w trakcie zabiegu?
  mgr piel. Joanna Tomaszyk
15:00-15:30   Nowe wyzwania w opiece nad pacjentami po zabiegach kardiochirurgicznych
  mgr piel. Agnieszka Homel
15:30-15:40 Dyskusja
   
Wydarzenie towarzyszące: Spływ Dunajcem**
 
Piątek, 26 maja 2023 r.
SESJA WARSZTATOWA III
09:00-10:30 W poszukiwaniu żyły - podstawy USG dla pielęgniarek, kaniulizacja naczyń obwodowych, wenflonów, cewników, pod kontrolą USG
  Prowadzący: Mateusz Bakun, Paweł Tyszecki
SESJA IV
Prowadzący: mgr Beata Tupta-Gola, mgr Renata Polańska
9:00-9:20  Trudna intubacja w warunkach bloku operacyjnego
  mgr piel. Sylwia Rokita-Podraza
9:20-9:40 Bezsenność wśród pielęgniarek
  mgr piel. Jonasz Waśko
9:40-10:00 Bezpieczna infuzja w praktyce pielęgniarki
  mgr Anna Inglot
10:00-10:15 Czy jest możliwe zastosowanie kaniul bezwypływowych, bez górnego portu na oddziałach intensywnej terapii
Andrzej Bisaga
10:15-10:35 Rehabilitacja pacjentów w oddziale Intensywnej Terapii
  dr n. med. Wojciech Wolański
10:35-10:55 Budzik dla dorosłych, rehabilitacja pacjenta w śpiączce w ramach NFZ
  mgr rehabilitacji ruchowej AWF Kraków Małgorzata Rodzeń
10:55-11:15 Wyzwania w rehabilitacji krytycznie chorych
  mgr fizjoterapii Grzegorz Boczkowski
11:15-11:55 Rehabilitacja pacjenta po wysokim urazie rdzenia wentylowanego mechanicznie
  mgr fizjoterapii Agnieszka Ochocińska
11:55-12:15 Jak legalnie leczyć rany?
mgr Jarosław Wańczyk
12:15-12:35 Jestem żywiony dojelitowo - praktyczny poradnik nowoczesnej pielęgniarki
mgr Magdalena Sumlet
12:35-12:40 Dyskusja
12:40 Podsumowanie konferencji
   

  POBIERZ PROGRAM

Partnerzy

SREBRNY PARTNER

 

 

 

PARTNER

 

 WYSTAWCA

 

 

Patronat

PATRONAT MEDIALNY

Intensywna.pl

Agnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku