Warsztaty Anestezjologia Intensywna Terapia
27 października - 28 października
Hotel Kolumna Park

Warsztaty Anestezjologia Intensywna Terapia

Data 27 października - 28 października
Specjalizacja anestezjologia i intensywna terapia
Miejsce Hotel Kolumna Park

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztatach Anestezjologia Intensywna Terapia - w skrócie WAIT,
które odbędą się w Hotelu Kolumna Park (Hotelowa 1, 95-082 Przygoń k. Łodzi)

Zagadnienia:

  • wentylacja inwazyjna i nieinwazyjna
  • kalorymetria
  • USG płuc
  • echokardiografia
  • pomiar GRV

Prowadzący:

prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar, II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
prof. dr hab. n. med. Jacek Sobocki, Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
dr hab. n. med. Michał Borys, II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
dr n. med. Paweł Piwowarczyk, II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Udział w warsztatach jest płatny i wynosi 600 zł brutto.
Organizator zapewnia uczestnikom nocleg w pokojach jednoosobowych.

Rezygnacja z udziału w warsztatach:
1.    Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w wydarzeniu.
2.    Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail: klara.zarosa@med-space.pl
3.    W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
       - rezygnacja zgłoszona do 30.09.2023 r. – koszty manipulacyjne wynoszą 30%
       - rezygnacja zgłoszona od 1.10.2023 r. – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
4.    W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, Organizator niezwłocznie,  nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci opłatę rejestracyjną na wskazany przez niego rachunek bankowy.
5.     Nie mam możliwości przekazania dokonanej wpłaty dla innej osoby.

 

 

Program

Piątek, 27 października 2023 r.

14.00 - 14.45 Lunch
14.45 - 15.15 Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia
  prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
15.15 - 15.45 Optymalizacja wentylacji mechanicznej
  dr n. med. Paweł Piwowarczyk
15.45 - 16.15 Interwencje żywieniowe na OIT
  dr hab. n. med. Michał Borys
16.15 - 16.30 Przerwa kawowa
16.30 - 17.00 Jak bezpiecznie żywić dojelitowo pacjenta na OAiIT?
  prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
17.00 - 18.00 Kalorymetria pośrednia - wykorzystanie w oddziałach intensywnej terapii
  prof. dr hab. n. med. Jacek Sobocki

 

Sobota, 28 października 2023 r.

9.00 - 14.00 Warsztaty (Warsztaty odbywają się symultanicznie w trzech grupach i trwają po 1,5 h każdy.)
  Wentylacja dr n. med. Paweł Piwowarczyk
  Pomiar GRV u pacjentów na OIT dr hab. n. med. Michał Borys
  Echokardiografia prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
14.00 Lunch

 

PartnerzyAgnieszka Kuźnicka
- dyrektor
+48 570 700 321
Biuro:
ul. Batorego 12,
20-812 Lublin
Stare Załucze 8A
22-234 Urszulin
NIP: 7123293316
REGON: 360709515

Nr konta: 93 1140 2004 0000 3502 7552 5877
Znajdź Med Space na Facebooku